فرهیختۀ گرامی:
لطفاً جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط به مجله،
تنها از طریق آدرس الکترونیکی ketabvasonnat@qhu.ac.ir اقدام نمایید.

 

 

قابل توجه نویسندگان:

صرفاً مقالاتی برای ارزیابی ارسال خواهند شد که نویسنده / نویسندگان محترم به همراه فایل اصلی مقاله، فایل گواهی اصالت مقاله (همانندجویی یا مشابهت‌یابی) را ضمیمه کرده باشند. بدین منظور، لازم است نویسندگان محترم، مقالۀ خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه‌یابی کنند و نتیجۀ آن را به هنگام ارسال مقاله، با نام فایل «کپی‌رایت» بارگذاری نمایند؛ در غیر این صورت، مقاله برای ارزیابی ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 13، اسفند 1402، صفحه 1-134 

توثیق مشایخ شیخ صدوق بر اساس عبارات دعایی وی با رویکرد آماری

صفحه 53-79

سید احمد قائم فرد؛ مهدی غلامعلی؛ محمد عرفان مکارمی اسفرجانی


شناسنامه نشریه