وجوه برتری پیامبر اسلام(ص) بر سایر انبیاء در قرآن و روایات

نویسندگان

1 آموزش وپرورش،معلم،دانشجوی کارشئاسی ارشد علوم قرآن وحدیث

2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام مدیر گروه معارف اسلامی

چکیده

مقوله‎های خاتمیّت، جامعیّت دین اسلام، معراج پیامبر و... همگی از امتیازهای اسلام و وجوه برتری پیامبر اسلام(ص) در قیاس با دیگر برگزیدگان الهی است. افزون بر این، مقامات معنوی خاص ایشان از جمله: مقام محمود (شفاعت کبری)، مقامات قرب (تدلی، قاب قوسین، ادنی)، مقام وصف همیشگی صلوات و درود خدا و ملائکه و دستور به انجام آن توسط مؤمنان، و وصف خاص نبی‎الرحمه، جملگی از دلایل بارز این مقام بی‌نظیر است. شناخت جایگاه عظیم پیامبر(ص)، مکارم اخلاقی و فضایل روحی، روانی، فکری، عملکردی و نظام تربیتی آن حضرت، می‌تواند خود الگویی تربیتی در سازندگی اخلاقی و انسان‌سازی الهی باشد. در این پژوهش تلاش شده است که به معرفی وجوه برتری رسول گرامی(ص) از جمله برتری علمی، ایمانی، اخلاقی، رفتاری، سبک زندگی و شخصیت انسانی در قرآن و روایات اسلامی پرداخته شود. روش این تحقیق، توصیفی و از نوع اسنادی و کتابخانه‌ای است. چکیده (عربی): إن مقولة جامعیة الإسلام و أنه خاتم الأدیان ، و مسألة المعراج و ... هی جمیعاً من مزایا الاسلام و من وجوه فضل النبی (صلی الله علیه و آله) قیاساً علی غیره من الأنبیاء . مضافاً لذلک فإن المقامات المعنویة الخاصة بالنبی الأعظم (صلی الله علیه و آله) نظیر: المقام المحمود (الشفاعة الکبری) و مقامات القرب (دنا فتدلی، قاب قوسین، اوادنی)، و مقام وصفه بصلاة الله و الملائکة و أمر المؤمنین بها ، و وصفه الخاص «نبی الرحمة» هی جمیعاً من أسباب رفعة مقام النبی (صلی الله علیه و آله) . فالتعرف علی مقام النبی (صلی الله علیه و آله) و منزلته الرفیعة و مکارم أخلاقه ، و فضائله الروحیة و النفسیة و الفکریة و العملیة من شأنه أن یعین الفرد فی السیر و السلوک الی الله سبحانه و تعالی ، و أن یجعله قدوة تربویة للبناء الروحی و الاخلاقی و بناء النفس الانسانیة . یحاول البحث الحاضر أن یبین وجوه فضل النبی (صلی الله علیه و آله) ، بما فی ذلک: الفضل العلمی و الایمانی و الاخلاقی و العملی و المنهجی و الشخصی ، کل ذلک من خلال القرآن و الروایات الاسلامیة . و أسلوبنا فی هذا البحث هو الاسلوب الوصفی ، و من النوع الوثائقی و من خلال التتبع فی المکتبات. الالفاظ المحوریة: النبی الأعظم (صلی الله علیه و آله) ، وجوه الفضل ، القرآن و الروایات.