تبیین اصول مناظره در اسلام بر اساس مناظرات امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

مربی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی/تهران/ایران

چکیده

از مهم ‏ترین روش‏ های اثبات حقانیت معارف اسلامی در مکتب پیامبران و اهل‏ بیت (ع) در برخورد با جریان‏ های اندیشه‏ ورز مخالف، احتجاج‏ ها و مناظراتی بوده که در طول تاریخ از سوی ایشان یا تربیت یافتگان مکتب آن‏ها انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از ابزار مطالعۀ کتابخانه ‏ای در پی پاسخ به این پرسش است که اصول حاکم بر مناظره از دیدگاه امام رضا (ع) چیست؟ یافته ‏های پژوهش، بیانگر آن است که اصول به کار گرفته‏ شده از سوی امام رضا (ع) در مناظرات به دو اصل کلی علمی ـ منطقی و اخلاقی قابل دسته‏ بندی است. همچنین یافته ‏ها بیانگر آن است که هدف امام رضا (ع) از تقیّد به رعایت همۀ اصول مناظره، هدایت و روشنگری مخاطب بوده است و در همۀ مناظرات، پیروز بوده است؛ بنابراین مناظرات ایشان الگوی کاملی برای مناظرات در اسلام است.

کلیدواژه‌ها