نویسنده = فرزانه علیزاده
معناشناسی واژۀ ایثار اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن

دوره 5، شماره 11، تیر 1402، صفحه 81-92

فرزانه علیزاده؛ معصومه السادات حسینی میرصفی؛ محمّدرضا شیرازی


مدیریت عواطف از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، آبان 1393، صفحه 7-28

فرزانه علیزاده؛ محمدرضا شرفی