نویسنده = عبدالله میراحمدی
گونه‌های تبیین مباحث ادبی در شرح اصول کافی ملاصدرا

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 7-44

عبدالله میراحمدی؛ مونا امانی‌پور