نقد و بررسی اشکال تاریخیِ «احسان الهی ظهیر» به مسئلۀ رجعت

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری کلام امامیۀ دانشگاه قرآن و حدیث و دانش ‏آموختۀ حوزۀ علمیه

چکیده

مسئلۀ رجعت به عنوان یکی از مباحث اعتقادی در کنار سایر آموزه ‏های اعتقادی امامیه، از جایگاه مهمی برخوردار است. چنانچه در روایات شیعی، مسئلۀ «رجعت» از اعتقادات خاص شیعه ذکر شده و آن‏ قدر از اهمّیت بالایی برخوردار است که منکران آن را از مذهب تشیّع بیرون دانسته ‏اند و به تصریح روایات، اعلام شده است که آنان از ما نیستند. این اصول و اعتقادات خاص امامیه و نیز پایبندی و پایداری پیروان مکتب اهل‏ بیت‰ به آن مؤلفه ‏ها و آموزه‏ های اعتقادی، سبب شده تا همواره از سوی دشمنان و کینه‏ توزان، مورد آماج شبهات و انتقادات فراوان قرار گیرند. در عصر کنونی، «احسان الهی‏ ظهیر» به عنوان یک وهّابی پاکستانیِ متعصّب، در سال‏ های متمادی عمر خود تلاش کرد تا با دلایل و استناداتی همچون بیان سیر تاریخی شکل‏گیری رجعت در شیعه، در بیشتر تألیفات خود اعم از کتاب‏ ها، کتابچه‏ ها، مقالات، جزوات و نیز سخنرانی ‏ها، مناظرات و غیره به اصول و اعتقادات خاص شیعه و پیروان مکتب اهل‏ بیت‰ بتازد و اتهاماتی را وارد سازد. او که دانش ‏آموختۀ دانشگاه‏ های وهابیت است، برای تخریب چهرۀ شیعه خصوصاً شیعۀ اثناعشری، مدّعی است تمامی اصول و اعتقادات دینی و فکری شیعه، متأثّر از اوهام و خرافات و به نوعی اقتباس از دیگران است. با بررسی اتهامات الهی ظهیر، مشخص شد که تمامی استدلالات الهی ظهیر، ادعایی بیش نبوده و فرقی بین شیعیان عصر حضور با شیعیان دوران غیبت ـ که شیعۀ اثناعشری‏ اند ـ نیست.

کلیدواژه‌ها