نگاهی به عصمت حضرت موسی (ع) از منظر فریقین با رویکردی به آیات 14 ـ 17 سورۀ قصص

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

چکیده

یکی از مهم ترین مسائل قرآن و روایات و تقریباً مورد اتفاق علما و دانشمندان مسلمان، وجوب عصمت پیامبران و پاکی آن‏ها از هر گونه آلودگی و گناه است. عصمت انبیا با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده است؛ امّا در این میان، آیاتی وجود دارد که ظاهر آن‏ها با مسئلۀ عصمت سازگاری ندارد و این امر، موجب شده است که مخالفان عصمت، آن را دستاویز خود قرار دهند و در ظاهر، مسائلی را به پیامبران ازجمله حضرت موسی† نسبت دهند که با ساحت مقدس آن بزرگواران همخوانی ندارد. نگارنده در این نوشتار، نخست به بررسی عصمت یا عدم عصمت حضرت موسی† از منظر مفسران شیعه و سپس مفسران اهل سنت دربارۀ آیۀ 15 سورۀ مبارکۀ قصص می‏پردازد. سپس در ادامه، روایات فریقین را درخصوص این مطلب بررسی می‌کند تا به عصمت یا عدم عصمت حضرت موسی† و اختلافات موجود در تفاسیر و روایات فریقین پی ببرد و به شبهات آن پاسخ دهد و نقدهایی را بر برخی نظریات مفسران و تعدادی از روایات وارد می‏ کند و به پاره‏ای از شبهات اشاره کرده و پاسخ می‏ دهد.

کلیدواژه‌ها