بررسی روایت «القدریة مجوس هذه الاُمّة»

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

چکیده

پس از رحلت پیامبر اکرمˆ و در همان قرن اول هجری، در مباحث اعتقادی، نظریه ‏های متفاوتی بیان شد و فرقه‏ های متعددی به وجود آمدند. یکی از گروه ‏هایی که در مباحث مربوط به قضا و قدر الهی، اعتقادات خاصی داشتند، افرادی بودند که به «قدریه» شهرت پیدا کردند و در روایات نیز مورد مذمت فراوان قرار گرفتند. آنان معتقد بودند خداوند، امور را به انسان‏ ها واگذار کرده است و هیچ دخالتی در امور ندارد. پیامبر اکرمˆ دربارۀ این گروه فرمودند: «القدریة مجوس هذه الاُمّة». در این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی، فرقۀ قدریه، معرفی و اعتقاد آن‏ها بیان و وجه شباهتشان به مجوس، بررسی شده است. اعتقاد این فرقه به قدری مذموم است که در بسیاری روایات از جهت احترام در دنیا و آخرت، مورد مذمّت قرار گرفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها