بررسی کلامی نگرۀ نسخ شرایع پیشین از منظر سنّت

نویسنده

دانشکده علوم حدیث

چکیده

پژوهنده در این پژوهش با عنوان «بررسی کلامی نگرۀ نسخ شرایع پیشین از منظر سنت»، در پی تبیین دیدگاه سنت دربارۀ نسخ شرایع پیشین با ظهور شریعت اسلام به روش کلامی است. به سخنی دیگر، از آن جا که اثبات حقانیت اسلام و نسخ شرایع گذشته بر عهدۀ دانش کلام است، پژوهنده نیز به روش کلامی در پی بررسی این مسئله است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از منظر سنت، اسلام که آخرین و کامل‌ترین برنامۀ خداوند برای بشر است، ناسخ شرایع پیشین است و پس از بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) شرایع پیشین اعتبار و رسمیت خود را از دست داده‌اند. جان سخن اینکه، اثبات ناسخیت اسلام، به این حقیقت می‌انجامد که در عصر شریعت خاتم، تنها شریعت حضرت محمّد (صلی الله علیه وآله) حق است و پیروی از هر شریعت دیگری حتی اگر از شکل تحریف‌نشدۀ آن باشد، پذیرفته نیست. چکیده (عربی): دراسة کلامیة لرؤیة النسخ فی الشرائع السابقة من منظار السنة یحاول الباحث فی هذا المقال أن یبین مفهوم نسخ الشرائع السابقة بالشریعة الاسلامیة من منظار السنة ، و بأسلوب کلامی . و بعبارة أخرى : لما کان اثبات أحقیة الإسلام و نسخ الشرائع الأخرى به من مهام علم الکلام ، تناولنا هذا البحث بأسلوب کلامی . و تدل النتائج الحاصلة من هذا البحث على أن الإسلام ـ من منظار السنة ـ أکمل الأدیان و آخرها ، و هو برنامج إلهی متکامل بعثه للبشریة ، و أنه نسخ الشرائع السابقة ، و أن هذه الشرائع لا قیمة لها و لا تعد رسمیة بعد بعثة نبینا | . و زبدة الکلام هی أنه لو ثبت ناسخیة الاسلام لهذه الشرائع فإنه یؤول الى هذه الحقیقة ، و أن اتباع أی شریعة من الشرائع بعد بعثة النبی | هو أمر غیر مقبول و غیر مرضی ، حتى لو لم تکن تلک الشریعة محرفة . الألفاظ المحوریة : الاسلام ، السنة ، الشرائع السابقة ، النسخ .