کلیدواژه‌ها = معانی حروف
معانی حرف «باء» در قرآن کریم و کاربرد آن در فهم آیات

دوره 5، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 107-129

علی اکبر فراتی؛ هاجر مصطفی‏ پور