کلیدواژه‌ها = موانع تعقّل
موانع اخلاقی تعقل از منظر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 41-62

هاجر محسن زاده؛ محمد رنجبر حسینی