نویسنده = حسین ستار
بررسی سندی و دلالی روایت «الدعاء أفضل من قرائة القرآن»

دوره 5، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 61-76

مرضیه نساجیان؛ حسین ستار