بررسی سندی و دلالی روایت «الدعاء أفضل من قرائة القرآن»

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

چکیده

افزون بر آیات قرآن، روایات بسیاری دربارۀ دعا و اهمّیت آن نقل شده که یکی از این روایات، روایت «الدعاء أفضل من قرائة القرآن» است. نوشتار پیش رو کنکاشی در سند و متن این روایت است. هرچند عده‏ای از اندیشمندان مسلمان، برتری دعا بر قرائت قرآن را با استناد به این روایت پذیرفته‏اند، عده‏ای دیگر با توجه به روایت کثیر در فضیلت قرائت قرآن، آن را قابل تأویل دانسته و گروهی نیز به جمع بین اخبار فضیلت قرآن و حدیث و برتری دعا بر قرائت قرآن روی آورده‏اند. چنین به نظر می‏رسد که با توجه به صحّت سندی روایت یادشده، بهترین راه حل، جمع بین اخبار است.

کلیدواژه‌ها