نویسنده = داراب دارابی
وجوه برتری پیامبر اسلام(ص) بر سایر انبیاء در قرآن و روایات

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1394، صفحه 103-122

داراب دارابی؛ سید رحمت اله موسوی مقدم