نویسنده = بنفشه محمدی
اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 4، آبان 1393، صفحه 29-52

بنفشه محمدی؛ کاظم قاضی زاده