نویسنده = ابوالقاسم اوجاقلو
بررسی توهم رستگاری انسان در قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 71-100

محمد سعادتی؛ ابوالقاسم اوجاقلو