نویسنده = طیبه مکی آبادی
ارتباط ایمان و عمل صالح

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 89-102

فاطمه لاغری فیروزجائی؛ طیبه مکی آبادی