راه‌کارهای کسب توفیق الهی و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

چکیده

توفیق الهی، مسئلۀ بسیار مهمی در کسب کمالات انسانی است و رسیدن به فضائل اخلاقی و پیشرفت در امور معنوی، مرهون کسب توفیقات الهی است. انسان باید راه‌کارهای دستیابی به توفیق را بشناسد تا بتواند آن را کسب کند. هدف پژوهش حاضر، بیان راه‌کارهای جلب توفیق الهی و نیز شناخت آثار و پیامدهای کسب توفیق است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه­ای، ضمن بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع با تکیه بر منابع تفسیری و روایی به راه‌کارهایی همچون: توکل برخدا و تلاش برای دین­داری، تصدیق وعده­های خداوند و استفاده از فرصت­های زندگی، دعا برای کسب توفیق و استفاده از دعای خیر پدر و مادر، ایمان به ولایت و کسب محبت اهل بیت‰، داشتن نیّت خالص، به دست آوردن تقوای الهی، خارج نشدن از مسیر هدایت و تلاش و جهاد برای خدا دست یافت. انسان مؤمن پس از کسب توفیق از آثار و پیامدهای آن بهره­مند می­شود که عبارت‌اند از: عمل به تکالیف دینی، دستیابی به توبه، دوری از اطاعت شیطان، شکر خدا و ازدیاد نعمات، شرح صدر، قبولی اعمال و جلوگیری از خسران، مغفرت الهی و رسیدن به بهشت.

کلیدواژه‌ها