مستندات قرآنی و گونه‌شناسی احادیث «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی

نویسندگان

1 دانشجو ،کارشناسی ارشد

2 دانشجوی دکتری

چکیده

مستندات قرآنی وگونه‌شناسی احادیث «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی چکیده در این مقاله، مستندیابی قرآنی و گونه شناسی «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی بررسی شده است. یافتن مستندات، مبتنی بر ریشه‌دار بودن کلمات اهل‌بیت:در قرآن، ارائه شده و شناسایی گونه‌ها نیز ضمن ارائه طبقه‌بندی روایات، نحوهٔ ارتباط این فرمایشات با آیات استنادی را روشن می‌نماید. جهت یافتن مستندات قرآنی، افزون بر جستجوی آیات از قرآن، از دیگر منابع همچون شروح کافی و معاجم موضوعی یاری جسته و سپس گونه‌های روایات باب، تبیین و تحلیل شده است. در این نوشتار، روایات مورد پژوهش در سه بخش بررسی شده‌اند که عبارتند از: برتری ایمان بر اسلام، برتری تقوی بر ایمان و برتری یقین بر ایمان و تقوی. مستندات این بخش‌ها به ترتیب در آیات «حجرات/14، 15 و ...»، «آل‌عمران/102، 130 و ...» و «انعام/75، بقره/260 و ...» انعکاس یافته است. گونه‌های روایات باب نیز از نوع مستفادی است. کلیدواژه‌ها: مستندیابی، گونه‌شناسی، ایمان، تقوی، یقین. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوثائق القرآنیة و تصنیف روایات «بَاب فَضلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیَقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» من اصول الکافی تعرضت المقال لبیان الوثائق القرآنیة و تصنیف الروایات الواردة فی «بَاب فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیَقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» من اصول الکافی . و قد استعرضنا الوثائق الدالة علی أن جذور کلام اهل البیت تمتد الی القرآن الکریم ، کما صنفنا الروایات المذکورة ، و أوضحنا أنحاء علاقتها بالآیات الکریمة . فقمنا بالبحث فی آیات الکتاب بهدف العثور علی الوثائق القرآنیة ، مضافاً للاستعانة بمصادر أخری نظیر شروح کتاب الکافی و المعاجم الموضوعیة . ثم صنّفنا و حلّلنا روایات الباب . و تناول المقال هذه الروایات من جوانب ثلاث هی : فضل الایمان علی الاسلام ، فضل التقوی علی الإیمان ، و فضل الیقین علی الإیمان و التقوی . و قد انعکست وثائق هذا القسم فی آیات القرآن بالترتیب التالی: «الحجرات: 14، 15و...» ، «آل عمران: 102، 130 و....» و « الأنعام: 75، البقرة: 260 و...». الألفاظ المحوریة : التوثیق ، التصنیف ، الایمان، التقوی ، الیقین.