سیر تاریخی حدیث در سیستان عصر حضور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 پژوهشکده کلام اهل بیت, دارالحدیث

3 دارالحدیث پژوهشکده کلام اهل بیت

چکیده

سیستان یکی از مناطق اثرگذار در تاریخ و پژوهش‌های حدیثی در ایران به شمار می‌آید. در این پژوهش سیر تاریخی حدیث در سیستان از قرن اول (هجری قمری)، تا پایان قرن سوم بررسی شده است. بیشتر محدثان سیستان مربوط به همین سه قرن بوده‌اند؛ دوره‌ای که در آن شمار محدثان اهل سنت فراوان‌تر گزارش شده است. در قرن اول حوزه حدیثی منسجمی در سیستان بوجود نیامده است ولی در قرن دوم با حضور حریز بن عبدالله شیعی، این حوزه رشد یافت؛ در قرن سوم حوزه حدیثی اهل سنت به اوج فعالیت حدیثی‌‌اش رسید. این محدثان (شیعی و سنی) سرچشمه خلق آثار ارزشمندی در موضوعات مختلف حدیثی همچون: مجموعه‌های حدیثی، فقه روایی و ... بوده‌اند. چکیده (عربی): السیر التاریخی للحدیث فی محافظة سیستان فی عصر الحضور تعد سیستان إحدی المناطق المؤثرة فی التاریخ و الابحاث الحدیثیة فی ایران . البحث الحاضر یتناول السیر التاریخی للحدیث فی هذه المنطقة منذ القرن الاول و حتی نهایة القرن الثاث الهجری . و إن أکثر محدثی سیستان هم من ابناء تلک البرهة التاریخیة ، المقطع التاریخی الذی نقل فیه کثرة محدثی اهل السنة . و لم تکن المدرسة الحدیثیة منسجمة فی سیستان فی القرن الاول ، و شهدت تطوراً فی القرن الثانی بمجیء حریز بن عبد الله السجستانی المحدث الشیعی فیها ، و بلغت المدرسة الحدیثیة السنیة فی القرن الثالث ذروة نشاطها . و هؤلاء المحدثین ( شیعة و سنة ) ألفوا کتباً قیمة فی مواضیع مختلفة ، من مجامیع حدیثیة ، و الفقه المأثور ، و ... الألفاظ المحوریة : سیستان، الشیعة ، اهل السنة ، تاریخ الحدیث فی سیستان