اعتبارسنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت با رویکرد ارزیابی روایات "التفسیر الاثری الجامع"

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 استاد دانشگاه تهران،‌ رشته علوم قرآن و حدیث

چکیده

تحقیق حاضر به اعتبار سنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت (ره) پرداخته است. ایشان کتاب تفسیری با عظمتی را با همین روایات تفسیری با نام "التفسیر الاثری الجامع" تدوین کردند. در این تحقیق ابتدا توضیح اندکی در مورد زندگی علمی آیت الله معرفت و کتاب التفسیر الاثری الجامع و تعریف تفسیر مأثور (روایات تفسیری) آمده است. در ادامه نظر آیت الله معرفت در مورد اعتبار سنجی روایات تفسیری که در سه مرحله: اول ـ اعتبار بخشی به روایات تفسیری و بررسی حجیت منبع روایات تفسیری، که خود شامل حجیت روایات تفسیری پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و اعتبار روایات تفسیری صحابه و تابعان می‌باشد. دوم ـ بررسی سندی روایات تفسیری. سوم ـ بررسی محتوایی روایات تفسیری است. آیت الله معرفت ملاک‌های اصلی خود را برای ارزیابی احادیث عرضه بر قرآن و سنت و عدم تعارض با عقل می داند. چکیده (عربی): تقییم الروایات التفسیریة من منظار آیة الله معرفة بنهج تقییم روایات «التفسیر الأثری الجامع» تعرض البحث الحاضر لتقییم الروایات التفسیریة من منظار آیة الله معرفة ، حیث ألف سماحته کتاباً تفسیریاً کبیراً یشتمل علی هذه الروایات ، سماه بـ«التفسیر الأثری الجامع» . هذا المقال تناول أولاً ایضاحاً موجزاً عن الحیاة العلمیة لآیة الله معرفة و کتابه المذکور ، و أوضحنا تعریف التفسیر الروائی ، ثم عرجنا علی بیان آراء سماحته بشأن القیمة العلمیة للروایات التفسیریة و تقییم حجیتها ضمن ثلاث مراحل، هی : الأول: التحقق من صحة الروایات التفسیریة و دراسة حجیة مصادرها ، و هو بدوره یشمل حجیة الروایات المرویة عن النبی صلی الله علیه وآله و عن أئمة أهل البیت علیهم السلام مضافاً لقیمة الروایات التفسیریة المرویة عن الصحابة و التابعین . الثانیة : دراسة أسانید الروایات التفسیریة . الثالثة : دراسة مضامین الروایات التفسیریة . و تتمثل المعاییر الأصلیة لتقییم هذه الأحادیث فی العرض علی الکتاب و السنة مضافاً لعدم معارضتها للعقل . الألفاظ المحوریة : التقییم ، الروایات التفسیریة ، آیة الله معرفة ، التفسیر الاثری الجامع