نویسنده = عبدالهادی مسعودی
هدف صحیح زندگی از منظر قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 7-28

زیبا شیخ‌الاسلامی؛ عبدالهادی مسعودی