نویسنده = علی افضلی
آثار محبّت به ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه) در زمان غیبت

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 103-128

زهرا حسام محمدی؛ علی افضلی