نویسنده = رسول رضوی
سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 7-8

رسول رضوی