نویسنده = عظیم اله نبی لو
تعداد مقالات: 2
1. تفکر در ترازوی معرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

عظیم اله نبی لو


2. بررسی رابطه متقابل تفکر و تقوی در قران کریم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-21

عظیم اله نبی لو