فرهیختۀ گرامی:
لطفاً جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط به مجله،
تنها از طریق آدرس الکترونیکی ketabvasonnat@qhu.ac.ir اقدام نمایید.

 

 

قابل توجه نویسندگان:

صرفاً مقالاتی برای ارزیابی ارسال خواهند شد که نویسنده / نویسندگان محترم به همراه فایل اصلی مقاله، فایل گواهی اصالت مقاله (همانندجویی یا مشابهت‌یابی) را ضمیمه کرده باشند. بدین منظور، لازم است نویسندگان محترم، مقالۀ خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه‌یابی کنند و نتیجۀ آن را به هنگام ارسال مقاله، با نام فایل «کپی‌رایت» بارگذاری نمایند؛ در غیر این صورت، مقاله برای ارزیابی ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395 

2. مبانی قرآنی توبه در صحیفه سجادیه

صفحه 22-40

مهدیه اکبرلو؛ محمدعلی مهدوی راد


3. موانع اخلاقی تعقل از منظر قرآن و روایات

صفحه 41-62

هاجر محسن زاده؛ محمد رنجبر حسینی