تفکر در ترازوی معرفت

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجو

چکیده

ماهیت تفکر یا حقیقت اندیشه ورزی موضوع این پژوهش از نگاه معرفت شناسی است که با مراجعه به معاجم لغوی و کلمات فلاسفه و اهل منطق و علمای عرفان و اخلاق، با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و با عرضه این مساله به قران و روایات و استنطاق کردن از آنها نسبت به ماهیت تفکر برای کشف «حقیقت تفکر» تلاش شده است و در نهایت ضمن برشمردن نقاط اولویت و تمرکز قران و احادیث بر محورهایی چون جایگاه تفکر و ضرورت ان، اوصاف و ثمرات تفکر و متعلقات آن، به کم رنگ بودن رویکرد قران و روایات نسبت به «حقیقت تفکر» دست یافته است.

کلیدواژه‌ها