کلیدواژه‌ها = قران کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه متقابل تفکر و تقوی در قران کریم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-21

عظیم اله نبی لو