نویسنده = مطهره جعفری
تعداد مقالات: 1
1. نسبت محتوایی کتاب‌های آسمانی از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 84-107

مطهره جعفری؛ جلیل پروین