نویسنده = مهدیه اکبرلو
تعداد مقالات: 1
1. مبانی قرآنی توبه در صحیفه سجادیه

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 22-40

مهدیه اکبرلو؛ محمدعلی مهدوی راد