نویسنده = راضیه شهوندپور
تعداد مقالات: 1
1. قرآن و سواد رسانه‎ای با تأکید بر خبر و خبرنگاری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-82

راضیه شهوندپور؛ حمیدرضا سالارکیا