نویسنده = فرشته مهر بخش
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش عمل در تثبیت ایمان از منظر امام علی علیه السلام

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50

فرشته مهر بخش؛ صفیه سهرابی؛ سیدهادی سیدوکیلی