نویسنده = علیرضا خسروی
تعداد مقالات: 1
1. شاخصه های عبودیت در قرآن و روایات

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-80

علیرضا خسروی؛ محمد حسین زنجیری