نویسنده = کاظم قاضی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مفهومی «لا اکراه فی الدین» و نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده»

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-76

محمد مهدی احسانی فر؛ کاظم قاضی زاده


2. اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-52

بنفشه محمدی؛ کاظم قاضی زاده