نویسنده = محمدرضا شرفی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت عواطف از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-28

فرزانه علیزاده؛ محمدرضا شرفی