نویسنده = محمد علی‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. طغیان در قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-86

محمد علی‌آبادی؛ علی‌رضا حسنی