نویسنده = کبری جهانپور
تعداد مقالات: 1
1. فواید و راه‌های گسترش وفای عهد از نظر امیر المؤمنین علی (علیه السلام)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-66

کبری جهانپور؛ سید محمد مهدی جعفری