نویسنده = هادی حجت
تعداد مقالات: 2
1. موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-83

فاطمه یگانه؛ هادی حجت


2. اشتراک لفظی در قرآن کریم و تاثیر آن بر اهم ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-34

فخری معینی کوهی؛ هادی حجت