نویسنده = شریفه منتظری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شناخت واقع بینانه دنیا در رضایت از زندگی با تاکید بر آموزه های علوی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-210

شریفه منتظری؛ مهدی مردانی