نویسنده = ناصر حیدرزاده
راه‌کارهای کسب توفیق الهی و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات

دوره 5، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 37-60

ناصر حیدرزاده؛ معصومه بهروان‌فر


اسباب نزول در نگاه طباطبایی، جوادی آملی و معرفت

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 147-184

ناصر حیدرزاده