نویسنده = مونا امانی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌های تبیین مباحث ادبی در شرح اصول کافی ملاصدرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-44

عبدالله میراحمدی؛ مونا امانی‌پور