نویسنده = فاطمه ربانی فر
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های رفتار حکیمانه در آیات و روایات (سبک زندگی حکیمانه)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-200

فاطمه ربانی فر؛ علی راد