نویسنده = ابوالقاسم اوجاقلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توهم رستگاری انسان در قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-100

محمد سعادتی؛ ابوالقاسم اوجاقلو